Sulje

Ketterä projektinhallinta

Miten ketterät menettelytavat auttavat ohjelmistotiimiäsi

Mitä on ketterä projektinhallinta?

Ohjelmistotiimit ovat hyödyntäneet ketteriä projektinhallintamenetelmiä jo lähes vuosikymmenen ajan lisäten nopeutta, yhteistyötä sekä kykyä vastata markkinatrendeihin.

Mutta mitä niillä tarkoitetaan, ja miten niistä on apua ohjelmistotiimillesi? Tässä kaikki mitä sinun tarvitsee tietää aloittaaksesi ketterien projektihallintamenetelmien käytön – tai hienosäätääksesi niitä. 

Ketterää projektinhallintaa koskevia artikkeleita

[JATKOA]

Historia

Ketterä projektinhallinta on iteratiivinen tapa hallita ohjelmistokehitysprojekteja, jotka keskittyvät jatkuvaan julkaisuun. Sen avulla iterointeihin voidaan sisällyttää myös asiakaspalautteet.

Ohjelmistokehitystiimit ovat omaksuneet ketteriä menetelmiä, jotka pohjautuvat Toyotan 1940-luvun Lean-tuotantofilosofiaan. Tavoitteena on ollut karsia hukkaa ja lisätä läpinäkyvyyttä vastaamalla samalla nopeammin asiakkaiden yhä muuttuviin tarpeisiin. Tämä on jyrkkä vastakohta vesiputousmalliselle projektinhallinnalle, joka keskittyy suuriin, kerralla toteutettaviin julkaisuihin. Ketteryys auttaa ohjelmistotiimejä toimimaan yhteistyössä sekä luomaan uutta nopeammin kuin aikaisemmin. 

Perinteiset ketterät projektinhallintamenetelmät voidaan luokitella kahteen kategoriaan: scrumiin ja kanbaniin. Siinä missä scrum keskittyy määritetyn pituisiin iterointeihin, kanbanin tavoitteena ovat jatkuvat julkaisut. Saatuaan yhden asian valmiiksi tiimi siirtyy heti seuraavaan tehtävään. 

Miten scrum toimii?

Scrum on viitekehys ketterään projektinhallintaan, joka käyttää hyväkseen määritetyn pituisia iterointijaksoja, joita kutsutaan sprinteiksi. On olemassa neljä vaihetta, joista kukin sprintti koostuu.

Kaikki alkaa kehitysjonosta, tai työstettävästä rungosta. Scrumissa on kaksi kehitysjonoa: tuotteen kehitysjono (jonka omistaa tuotteen omistaja), joka on priorisoitu lista ominaisuuksista, sekä sprintin tehtävälista, jota täytetään ottamalla tehtäviä tuotteen kehitysjonosta, kunnes seuraavan sprintin määritelty kapasiteetti täyttyy. Scrum-tiimeillä on yksilöidyt roolit, jotka kuvaavat niiden panostusta työstettävässä projektissa. Tiimi koostuu scrum masterista, joka johtaa tiimiä scrum-prosessin kautta; tuotteen omistajasta, joka edustaa itse tuotetta; ja scrum-tiimi, jonka jäsenet ovat usein monitaitureita ja vastaavat julkaisukelpoisen tuoteversion kehittämisestä.

Scrumin neljä vaihetta

SPRINTIN SUUNNITTELU SPRINTTIDEMO Päiväpalaveri Retrospective
Tiimipalaveri, jossa suunnitellaan sprintin aikana tehtävä työ Palaveri, jossa tiimi esittelee sprintin aikana valmistuneet työt. Enintään 15 minuutin mittainen palaveri, jossa kehitystiimi tahdistaa keskinäiset työnsä. Arvio siitä, mikä meni hyvin ja missä voidaan parantaa seuraavaa sprinttiä varten.

 

Esimerkki scrum-taulusta | Atlassianin ketterä valmentaja

Scrumtaulu

Käytetään visualisoimaan kaikki sprintin aikana tehtävä työ. Sprintin suunnittelupalaverissa tiimi siirtää kohtia tuotteen kehitysjonosta sprintin tehtävälistalle. Scrum-taululla voi olla näkyvissä monta työvaihetta, kuten Tekemättä, Työn alla ja Valmis. Scrummtaulut ovat avainasemassa ketterän projektinhallinnan läpinäkyvyyden lisäämisessä.

Miten kanban toimii?

Kanban on viitekehys ketterään projektinhallintaan, joka sovittaa tarvittavan työmäärän tiimin kapasiteettiin. Siinä keskitytään saamaan asioita valmiiksi niin pian kuin mahdollista antamalla tiimille mahdollisuus reagoida muutoksiin scrumia nopeammin.

Scrumista poiketen kanbanissa ei (yleensä) käytetä kehitysjonoja. Sen sijaan työtehtävät ovat Tekemättä-sarakkeessa. Tämän ansiosta kanban-tiimi voi keskittyä jatkuvaan julkaisuun, joka voidaan tehdä milloin tahansa. Kaikki tehtävät ovat näkyvillä ja valmiina työstettäviksi. Saatuaan yhden tehtävän valmiiksi tiimi siirtyy heti seuraavaan tehtävään. Työmäärä on sovitettu tiimin kapasiteettiin WIP-rajojen avulla. Ne rajoittavat yhdessä sarakkeessa olevien samanaikaisesti työstettävien tehtävien määrää (lukuun ottamatta Tekemättä-sarakketta). Kanbanin viitekehys koostuu neljästä komponentista:

Kanbanin neljä komponenttia

Lista tehtävistä töistä 

Sarakkeet tai vaakajaot

Work in Progress (WIP) -rajoitukset

Jatkuva julkaiseminen

Lista tehtävistä, jotka määritellään suoritettaviksi.

Käytetään kanbantaululla erottamaan eri työvaiheita, käyttäjiä, projekteja yms. Sääntö, joka määrittää samanaikaisesti tehtävän työn määrää suhteessa tiimin kapasiteettiin.  Tiimi työstää WIP-rajojen avulla määritettyjä tehtäviä ja julkaisee jatkuvasti. 

 

Esimerkki kanban-taulusta | Atlassianin ketterä valmentaja

Kanbantaulu

Käytetään visualisoimaan kaikkea tehtävää työtä. Käytetään myös suunnitteluvaiheessa, jotta projektipäälliköt pystyvät arvioimaan työmäärää ja suunnittelemaan projektin aikataulua. Kanbantaulu on jaettu sarakkeisiin, joiden läpi tehtävät kulkevat valmistuessaan. Tehtävät ovat Tekemättä-sarakkeessa, kunnes WIP-raja sallii niiden siirtymisen työn alle. Tehtävälista tulisi jakaa mahdollisimman pieniin tehtäviin ja järjestää prioriteetin mukaan. Kuten tästä esimerkistä näkyy, vaakajaot pitävät tärkeimmiksi määritellyt tehtävät erossa kaikesta muusta.

Arvioi, raportoi ja suunnittele

Mitä tahansa ketterää viitekehystä aiotkaan hyödyntää ohjelmistokehityksessäsi, tarvitset työkalun, jonka avulla voit seurata tiimisi edistymistä suunnitellaksesi tulevia tehtäviä ja sprinttejä. Ketterä projektiarviointi auttaa sekä scrum- että kanban-tiimejä ymmärtämään kapasiteettinsa. Ketteristä raporteista käy ilmi tiimin edistyminen. Kehitysjonon työstö auttaa projektipäälliköitä pitämään tehtävälistan ajan tasalla ja valmiina seuraavaa tiimiä varten.

Ketterät projektiarviot | Atlassianin ketterä valmentaja

Ketterä projektiarviointi

Projektiarviointi on erittäin tärkeä osa sekä kanban- että scrum-projektien hallintaa. Kanbanissa WIP-rajat asetetaan usein aiempien kokemusten ja tiimin koon perusteella. Scrumtiimi käyttää projektiarviointia tunnistamaan, paljonko työtä missäkin sprintissä on tehtävä. Monet ketterät tiimit hyödyntävät yksilöllisiä arviointitekniikoita kuten suunnittelupokeria tai tarinapisteitä määritellessään työstettävän tehtävän numeerista arvoa. Tämä antaa tiimille kiintopisteen, johon verrata sprinttiä takautuvasti ja arvioida suoriutumistaan. Jira Software voidaan räätälöidä jokaisen tiimin yksilölliseen projektisuunnitteluun sopivaksi.

Ketterän raportoinnin esimerkki | Atlassianin ketterä valmentaja

Ketterä raportointi

Projektisuunnittelua tehdään jokaisen sprintin alussa sekä lopussa. Tämä auttaa tiimiä sprintin alussa sopimaan tehtävän työn määrän, sekä lopussa vertaamaan miten tarkasti suoritettu työ vastasi alussa sovittua määrää. Ketteristä raporteista, kuten esimerkiksi edistymiskäyristä, selviä miten monta ”tarinapistettä” sprintin aikana on valmistunut. Jira Software tarjoaa monia luovia raportteja, jotka luovat reaaliaikaisia ja kannekelpoisia katsauksia tiimisi suoritukseen. Datalla tuettu takautuva suoritumisen tarkastelu mahdollistaa ketterien tiimien kehittymisen.

Ketterän kehitysjonon esimerkki | Atlassianin ketterä valmentaja

Kehitysjonojen ylläpito ja työstö

Tuotteen kehitysjono on kehitystiimille tarkoitettu priorisoitu lista tehtävästä työstä, joka perustuu tuotteen suunnitelmakarttaan ja sen vaatimuksiin. Kehitystiimi valitsee tehtäviä kehitysjonosta jokaiseen sprinttiin.  

Kehitysjonojen siistiminen ja ylläpito auttavat tiimejä saavuttamaan pitkän tähtäimen tavoitteensa. Tehtäviä lisätään ja poistetaan jatkuvasti tiimin pitkäaikaiskapasiteetin perusteella, ja toiminnan tavoitteita muutetaan tarpeen mukaan. Jira Software mahdollistaa suurten kehitysjonojen työstön lisäksi käyttäjätehtävien ja -virheilmoitusten monivalinnat sekä järjestelyn. Jira Software hakutulokset ovat myös suodatettavissa tietyn tehtävän tai virheilmoituksen hakua varten.

Claire Drumond
Claire Drumond

Claire Drumond on Atlassianin markkinointistrategi, puhuja ja kirjoittaja. Hän on kirjoittanut lukuisia Trello- ja Atlassian-blogeissa julkaistuja artikkeleita ja osallistuu säännöllisesti erilaisiin Medium-alustan julkaisuihin, kuten HackerNoon, Art+Marketing ja PoetsUnlimited. Hän puhuu teknologiakonferensseissa eri puolilla maailmaa ketteryydestä, rajojen rikkomisesta ja empatian rakentamisesta.
Twitter: @claire_drumond // Medium: @cdrumond

Tulossa seuraavaksi
Ohjelma